Koncernstruktur

Skip Navigation Links.
GÖTEBORGS KOMMUN
Orgnr: 212000-1355
Uppdaterad Apr 2014 
100
Förvaltningsaktiebolaget Framtiden
Orgnr: 556012-6012
Uppdaterad Apr 2014 
100
AB HjällboBostaden Avregistrerat
Orgnr: 556104-6714
Uppdaterad Apr 2014 
100
AB GÖTEBORGS TOMTRÄTTSKASSA Avregistrerat
Orgnr: 556312-3388
Uppdaterad Apr 2014 
100
AB GÖTEBORGSHEM Avregistrerat
Orgnr: 556316-1966
Uppdaterad Apr 2014 
100
Bostadsaktiebolaget Poseidon
Orgnr: 556120-3398
Uppdaterad Apr 2014 
100
FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB
Orgnr: 556114-3941
Uppdaterad Apr 2014 
100
Framtiden Byggutveckling AB
Orgnr: 556731-5170
Uppdaterad Apr 2014 
100
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Orgnr: 556082-4897
Uppdaterad Apr 2014 
100
Gårdstensbostäder AB
Orgnr: 556536-0277
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORGS EGNAHEMS AB
Orgnr: 556095-3829
Uppdaterad Apr 2014 
100
Bygga Hem i Göteborg AB
Orgnr: 556643-7934
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Orgnr: 556046-8562
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborgs stads parkeringsaktiebolag
Orgnr: 556119-4878
Uppdaterad Apr 2014 
92
IDROTTS- OCH KULTURCENTRUM SCANDINAVIUM I GÖTEBO
Orgnr: 556125-8616
Uppdaterad Apr 2014 
100
Rysåsen Fastighets AB
Orgnr: 556711-1520
Uppdaterad Apr 2014 
100
Störningsjouren i Göteborg AB
Orgnr: 556657-1443
Uppdaterad Apr 2014 
100
Gryaab AB
Orgnr: 556137-2177
Uppdaterad Apr 2014 
55
GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB
Orgnr: 556427-8751
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborgs Stadshus AB
Orgnr: 556537-0888
Uppdaterad Apr 2014 
100
AB Gothenburg European Office
Orgnr: 556131-3114
Uppdaterad Apr 2014 
100
BRG, Business Region Göteborg AB
Orgnr: 556439-5878
Uppdaterad Apr 2014 
100
Fastighetsaktiebolaget Göta Lejon Avregistrerat
Orgnr: 556019-5306
Uppdaterad Apr 2014 
100
Försäkrings AB Göta Lejon
Orgnr: 516401-8185
Uppdaterad Apr 2014 
100
GOTA RE SA
LUXEMBURG
 
Uppdaterad Apr 2014 
100
FÖRVALTNINGS AB BÄLTESPÄNNAREN Avregistrerat
Orgnr: 556359-0529
Uppdaterad Apr 2014 
100
Got Event AB
Orgnr: 556015-9823
Uppdaterad Apr 2014 
91
Gamla Ullevi AB Avregistrerat
Orgnr: 556778-9341
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORG ENERGI AB
Orgnr: 556362-6794
Uppdaterad Apr 2014 
100
ALE FJÄRRVÄRME AB
Orgnr: 556041-0978
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB
Orgnr: 556572-4696
Uppdaterad Apr 2014 
100
Falbygdens Energi Nät AB
Orgnr: 556407-5165
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborg Energi Backa AB
Orgnr: 556550-2043
Uppdaterad Apr 2014 
51
Skövde Biogas AB
Orgnr: 556878-1560
Uppdaterad Apr 2014 
51
Falbygdens Bredband AB
Orgnr: 556026-9606
Uppdaterad Apr 2014 
91
Ale Energi AB
Orgnr: 556588-8111
Uppdaterad Apr 2014 
100
Falbygdens Energi AB
Orgnr: 556014-6663
Uppdaterad Apr 2014 
100
FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB Avregistrerat
Orgnr: 556370-7008
Uppdaterad Apr 2014 
100
GoBiGas AB Inaktiv
Orgnr: 556775-3701
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborg Energi Gasnät AB
Orgnr: 556029-2202
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborg Energi Gothnet AB
Orgnr: 556406-4748
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORG ENERGI NÄT AB
Orgnr: 556379-2729
Uppdaterad Apr 2014 
95
Lidköping Biogas AB
Orgnr: 556801-7577
Uppdaterad Apr 2014 
100
Rya Nabbe Depå AB
Orgnr: 556459-5113
Uppdaterad Apr 2014 
91
Sävsjö Biogas AB
Orgnr: 556695-9705
Uppdaterad Apr 2014 
100
SÖRRED ENERGI AB
Orgnr: 556618-8651
Uppdaterad Apr 2014 
100
VÄSTENERGI AB Avregistrerat
Orgnr: 556418-8240
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborg Port Holding AB Avregistrerat
Orgnr: 556128-8746
Uppdaterad Apr 2014 
100
SCANDINAVIAN DISTRIPOINT AB
Orgnr: 556206-1654
Uppdaterad Apr 2014 
100
Arendal Holding AB
Orgnr: 556711-0365
Uppdaterad Apr 2014 
100
DB Real Estate Spezial Invest Arendal AB Avregistrerat
Orgnr: 556711-0381
Uppdaterad Apr 2014 
100
SCANPORT INSURANCE LTD
USA
 
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORGS STUVERI AB
Orgnr: 556284-3614
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborg Port Operation AB
Orgnr: 556692-0764
Uppdaterad Apr 2014 
100
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB
Orgnr: 556785-6314
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORGS HAMN AB
Orgnr: 556008-2553
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborgs Gatuaktiebolag
Orgnr: 556315-4862
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB
Orgnr: 556353-3412
Uppdaterad Apr 2014 
100
GS Buss AB Inaktiv
Orgnr: 556771-4380
Uppdaterad Apr 2014 
100
GS Spårvagn AB Avregistrerat
Orgnr: 556772-3902
Uppdaterad Apr 2014 
100
GS Trafikantservice AB Inaktiv
Orgnr: 556771-2251
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORGS STADS DATA AB Avregistrerat
Orgnr: 556408-0843
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborgs Stads UpphandlingsAktiebolag
Orgnr: 556070-5054
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORGS STADSTEATER AB
Orgnr: 556016-7875
Uppdaterad Apr 2014 
100
Higab AB
Orgnr: 556104-8587
Uppdaterad Apr 2014 
100
Fastighets AB Parkgatan
Orgnr: 556713-9562
Uppdaterad Apr 2014 
100
Fastighets AB Rantorget
Orgnr: 556772-3654
Uppdaterad Apr 2014 
100
Göteborgs Stads Leasing AB
Orgnr: 556442-1716
Uppdaterad Apr 2014 
100
Miljöfordon i Göteborg AB Avregistrerat
Orgnr: 556598-0397
Uppdaterad Apr 2014 
100
LISEBERG AB
Orgnr: 556023-6811
Uppdaterad Apr 2014 
100
Lisebergs Restaurantaktiebolag Avregistrerat
Orgnr: 556058-2081
Uppdaterad Apr 2014 
100
LISEBERGS GÄST AB
Orgnr: 556422-0845
Uppdaterad Apr 2014 
100
HOTELL LISEBERG HEDEN AB
Orgnr: 556050-2501
Uppdaterad Apr 2014 
100
Utveckling Nordost AB Avregistrerat
Orgnr: 556011-8670
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORGSREGIONENS FRITIDSHAMNAR AB (GREFAB)
Orgnr: 556185-4109
Uppdaterad Apr 2014 
100
Älvstranden Utveckling AB
Orgnr: 556659-7117
Uppdaterad Apr 2014 
100
Norra Älvstranden Utveckling AB
Orgnr: 556001-3574
Uppdaterad Apr 2014 
100
Fastighetsaktiebolag Sannegården 734:110
Orgnr: 556067-5810
Uppdaterad Apr 2014 
100
Fastighetsaktiebolaget Fribordet
Orgnr: 556248-5747
Uppdaterad Apr 2014 
100
Ferux Fastighet i Göteborg AB
Orgnr: 556615-0123
Uppdaterad Apr 2014 
100
FRIPOINT AB
Orgnr: 556024-1456
Uppdaterad Apr 2014 
100
GÖTEBORGS FRIHAMNS AB
Orgnr: 556246-9519
Uppdaterad Apr 2014 
100
Förvaltningsaktiebolaget Sannegården
Orgnr: 556043-3194
Uppdaterad Apr 2014 
100
GVA FASTIGHETER AB
Orgnr: 556291-8390
Uppdaterad Apr 2014 
51
GVA FASTIGHETER KOMMANDITBOLAG
Orgnr: 916836-2888
Uppdaterad Apr 2014 
100
LINDHOLMEN UTVECKLING AB
Orgnr: 556080-7967
Uppdaterad Apr 2014 
100
Norra Älvstranden Bostäder AB Inaktiv
Orgnr: 556260-3281
Uppdaterad Apr 2014 
100
Norra Älvstranden Service AB
Orgnr: 556558-0619
Uppdaterad Apr 2014 
100
Eriksbergs Förvaltningsaktiebolag
Orgnr: 556079-4306
Uppdaterad Apr 2014 
100
Fastighets Aktiebolaget Navet
Orgnr: 556609-4354
Uppdaterad Apr 2014 
100
Castellum Lindholmspiren 1 AB
Orgnr: 556594-6562
Uppdaterad Apr 2014 
100
Lindholmspiren Alfa AB
Orgnr: 556629-6546
Uppdaterad Apr 2014 
100
Lindholmspiren Beta AB
Orgnr: 556625-8074
Uppdaterad Apr 2014 
100
Menlin Fastighets AB
Orgnr: 556602-4922
Uppdaterad Apr 2014 
100
Sannegården Bostäder AB Avregistrerat
Orgnr: 556807-6466
Uppdaterad Apr 2014 
100
Spontpiren AB Avregistrerat
Orgnr: 556581-8571
Uppdaterad Apr 2014 
100
Torphuset Fastighets AB
Orgnr: 556690-7571
Uppdaterad Apr 2014 
100
Västra Sannegården Fastighets AB
Orgnr: 556608-9040
Uppdaterad Apr 2014 
100
Södra Älvstranden Utveckling AB
Orgnr: 556658-6805
Uppdaterad Apr 2014 
100
Älvstranden Gullbergsvass AB
Orgnr: 556023-2646
Uppdaterad Apr 2014