Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning. Vinstmarginalen visar hur stor del av faktureringen som blivit över sedan alla kostnader utom skatt är täckta.
   
Måttet vinstmarginal kan vara svårt att använda för jämförelser mellan företag, särskilt i olika branscher, då det påverkas av olikheter i kapitalstruktur och förädlingsgrad. Ett företag med mycket kapital investerat (exempelvis ett kraftverk) behöver en hög vinstmarginal för att vis samma kapitalavkastning som ett företag med låg vinstmarginal men liten kapitalbindning (exempel livsmedelshall).