Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Varumärke

Varumärke

Varumärken är kännetecken som används för att skilja egna varor eller tjänster från andras eller för att framhålla den egna varan eller tjänsten. Ett varumärke kan t.ex. vara ett eller flera ord eller en grafisk symbol som utmärker varan eller tjänsten. Varumärket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt såsom bokstäver, siffror och figurer. Även själva varan eller varans förpackning kan fungera som ett varumärke. En kreativ parfymflaska är ett sådant exempel. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken. Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten framhäver sig bland andra och visar vad som är det unika med just den.

Symboler för ett varumärke

® Registrerat varumärke

®-symbolen används för att visa att ett visst varumärke är inregistrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige. Det strider mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är inregistrerat.
™ Varumärke

™ används för att visa omvärlden att t.ex. ett visst ord eller en viss figur används som kännetecken för en viss näringsidkare. Användning av ™ saknar emellertid rättslig betydelse i Sverige.

Olika typer av varumärken

Ordmärken
Den mest förekommande typen av varumärken är ordmärken. Dessa varumärken kan bestå av ett eller flera ord, som till exempel JAPP eller MARCO POLO. Varumärkena kan även bestå av siffer- eller bokstavskombinationer som t.ex.  SVT eller 3RT.

Figurmärken
Ett figurmärke är ett varumärke som består av en figur eller av en figur och ett ord i kombination. Ett ordmärke som utformats på ett speciellt sätt eller med ett särskilt typsnitt räknas som ett figurmärke och kan vara antingen i färg eller i svartvitt.

Utstyrselmärken
En vara eller dess förpackning kan i vissa fall fungera som ett kännetecken. Sådana varumärken kallas utstyrselmärken. Exempel på utstyrselmärken är parfym- eller likörflaskor.

Ljudmärken
Även ett ljud kan fungera som  ett kännetecken. Ett ljudmärke är ett ljud eller en melodi med särpräglad igenkänningseffekt. För att du ska kunna skydda ett ljud ska det gå att återge det grafiskt, t.ex.  med en notskrift. Ett exempel på ett ljudvarumärke är Hemglass ljudslinga.

Kollektivmärken
Kollektivmärken är i sig ingen märkestyp utan kan utgöras av vilken typ av varumärke som helst. Kollektivmärket kan ägas av en sammanslutning av näringsidkare och kan användas av medlemmarna i sammanslutningen så länge de följer kollektivmärkesbestämmelserna. Det existerar också kollektivmärken som har en garanti- och kontrollfunktion. Ett exempel är International Wool Societys kännetecken som garanterar ullvaror. Deras symbol får bara brukas för ullvaror som uppfyller de kvalitetskrav som märkesinnehavaren ställer.

Officiella beteckningar
Officiella beteckningar är en samlingsterm för bland annat statsvapen, statsflaggor, mellanstatliga organisationers emblem och symboler, en statlig kontroll- eller garantibeteckning eller någon annan beteckning som refererar till svenska staten till exempel Stats- eller Riks-.

Kommunala vapen
Kommunala vapen är ett begrepp för märken som kommuner använder som sina kännetecken.

Sök ett varumärke