Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Varulager m.m.

Värdet av varor som finns i lager samt varor och tjänster som tillverkas eller tillhandahålls för egen eller annans räkning.
   
I posten ”Varulager mm” kan ingå såväl råvaror och produkter i arbete som färdigvaror avsedda för försäljning men också pågående tjänsteuppdrag. Det är först när varan eller tjänsten levereras som varornas, och i vissa fall tjänsternas, värde redovisas som kostnad i resultaträkningen.