Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Varav tantiem/bonus

Avtalad rörlig ersättning som baseras på verksamhetens resultat, omsättning eller liknande.