Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Varav resultatlön

Avtalad rörlig ersättning som baseras på verksamhetens resultat, omsättning eller liknande och som inte ingår i beloppen avseende styrelse och VD.