Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Utdelning

Belopp som enligt beslut på bolagsstämman betalas ut till aktieägarna. Utdelning måste ske från det fria egna kapitalet, normalt tidigare års vinster.