Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunduppgifter / Telefon

Telefonnummer

Visar företagets eller arbetsställets telefonummer. På vissa företag visas även ett mobiltelefonnummer.