Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Summa avsättningar

Avsättningar är skulder som är säkra eller sannolika men ovissa till belopp eller tidpunkt då de ska betalas.
   
Exempel på avsättningar är garantireserver och pensionsskulder. Dessa beräknas statistiskt utifrån erfarenhetsvärden eller allmänt accepterade underlag (pensionsskulden beror bland annat på framtida löner och räntor och medarbetarnas förväntade livslängd).