Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Status juridisk enhet

Status juridisk enhet

Med juridisk enhet avses en juridisk eller fysisk person som bedriver eller avser att bedriva något slag av affärsmässig verksamhet.  Uppgiften visar om den juridiska enheten är registrerad för att bedriva någon verksamhet. Registrering i momsregistret är ett av de kriterier som leder till att en juridisk enhet betraktas som verksam.

Uppgifter om juridisk enhet (företag) hämtas från administrativt material. De subjektregistreras, tilldelas ett organisationsnummer, huvudsakligen hos PRV (Patent och Registreringsverket) och SKV (Skatteverket). De juridiska enheterna omfattar:

- alla juridiska personer
- fysiska personer som har inregistrerad firma och/eller är arbetsgivare och/eller är momsregistrerade och/eller F-skatteregistrerade
- dödsbon som är arbetsgivare och/eller är momsregistrerade

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det någon gång under de senaste 6 månaderna har redovisat moms, arbetsgivaravgift eller debiterats F-skatt. Undantag görs för företag som skall redovisa moms eller arbetsgivaravgift årsvis. Dessa kommer att vara aktiva tills en årsredovisning saknas eller avregistreras av SKV (Skatteverket). För att debiterad F-skatt och betald årsvis moms skall vara aktivitetsgrundande, måste företaget även vara registrerat för detta. Juridisk enhet (Företag) identifieras med organisations- eller personnummer.