Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Status företag / Aktiverat

Företagsstatus och aktiveringsdatum

När ett företag aktiveras i företagsregistret sätts ett startdatum. Aktiveringen innebär att företaget antingen registrerats för moms, F-skatt eller arbetsgivaravgifter. Genom att använda detta startdatum kan företag som aktiverats under en viss period tas ut. Observera dock att ett företag kan vara aktivt under en viss period, för att sedan bli "vilande" och sedan återigen aktiveras. Det kan också komma med företag som byter juridisk form från t.ex. handelsbolag till aktiebolag. Företaget får därmed ett nytt organisationsnummer som blir nyaktiverat även om verksamheten har funnits sedan tidigare. Aktiveringsdatumet kan därigenom inte garantera att företaget är helt nyetablerat på marknaden.