Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Sociala kostnader

Avgifter enligt lag om socialavgifter och andra liknande kostnader med anknytning till anställningsförhållandet. Här ingår bland annat särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionsmedel, pensionspremier enligt avtal och förändring av pensionsskuld.