Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Skuldebrev

Skuldebrev

Skuldebrev är en revers. Konvertibler är ett skuldebrev där beloppet kan konverteras till exempelvis aktier teckningsoptioner/ en prissatt rätt att under vissa omständigheter förvärva aktier för ett visst pris