Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Sektor

Sektor

Tresiffrig kod som anger institutionell sektortillhörighet enligt Standard för institutionell sektorindelning 2000, INSEKT 2000.  Uppgiften finns på företag.