Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Säte

Läns & Kommunsäte

För företag anger koden säteskommun och för fysiska personer mantalsskrivningsort. Säteskommun och mantalsskrivningsort anges med fyrsiffrig kommunkod enligt Rikets indelningar. Uppgiften finns på företag.

Län
Det län där arbetsstället är beläget.
Informationen finns på arbetsställe.

Kommun
Den kommun där arbetsstället är beläget.
Informationen finns på arbetsställe.

Arbetsställen
Det totala antalet verksamma arbetsställen som företaget ifråga har.
Informationen finns på företag.