Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Reklamspärr

Reklamspärr

Reklamspärr innebär att företaget inte vill ha reklam till sina kontaktvägar. 121.nu visar tre olika typer av reklamspärrar. Nedan presenteras vad de olika innebär.

Har frånsagt sig reklam
Innebär att företaget helt har frånsagt sig all form av reklam och vill därför inte att man kontaktar dom med någon form av reklamerbjudande.

Telefonnummerspärr
Detta innebär att företaget inte vill ha reklamerbjudanden via telefon.

NIX Telefon
Detta innebär att telefonnummret även finns med på NIX nummerlista. NIX tjänster gäller dock inte företag men i de fall då en telefon används i egenskap av privatperson så finns det fall där det finns NIX telefonnummer i vårat register. Mer om nix hittar du här.