Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Räkenskapsår

Räkenskapsår

Räkenskapsår är verksamhetens tidsperiod. Oftast används det vanliga kalenderåret 1/1 - 31/12 som räkenskapsår, men det finns även företag som har ett s.k. brutet räkenskapsår. Det finns tre varianter av ett brutet räkenskapsår: 1/5-30/4, 1/7-30/6, 1/9-31/8. Om särskilda skäl finns kan man ansöka hos SKV (Skatteverket) om att få ha en annan tidsperiod för sin verksamhet.