Hjälpavsnitt Företagsregister / Tillförlitlighet / R-Företag

R-märkta företag - framtidens vinnare!
R-Företagens uppgift är att kvalitetspröva och licensiera företag och organisationer som ansöker om partnerskap. Partnerskapet fungerar som en utfästelse när det gäller etisk trovärdighet och ett korrekt uppträdande på marknaden och i samhället.

R-Företagen rekommenderar sina partners till kunder, intressenter och andra aktörer. Licenshavaren har rätt att använda R-varumärket i sin marknadsföring, ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att kommunicera etiskt ansvarstagande.

För R-Företagen är målet att bygga ett gemensamt starkt varumärke för våra anslutna partners. Vi arbetar för att R-märkningen ska bli Nordens mest kända kvalitetsstämpel när det gäller etiskt företagande och ledarskap.

                                                                Hur blir mitt företag R-licensierat?

Bli Partner Vill du bli informerad om hur man kan bli en licensierad R-partner och hur man kan utveckla ett etiskt synsätt och utveckla en verksamhet som bidrar till en långsiktig och god samhällsutveckling? Gå vidare här!