Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Privat/Publikt

Privat eller publikt

Här ser du om ett bolag är privat eller publikt. Den huvudsakliga skillnaden mellan de två bolagskategorierna privat och publikt är som framgår av namnet att privata bolag skall ägas av en mindre krets där man inte går ut "publikt" och skaffar aktieägare. Publika bolag däremot får gå ut och skaffa kapital från allmänheten. Uppgiften anger enkelt beskrivet om bolaget är privat eller publikt med hänsyn till reglerna i aktiebolagslagen.