Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Personnummer

Personnummer

Företagsformen enskild näringsidkare har samma organisationsnummer som firmatecknarens personnummer.
Personnummer är även det ett nummer uppbyggt på 10 siffror.

Nummret är uppbyggt så att de sex första siffrorna talar om när personen är född ÅÅ MM DD följt av en divis eller ett minustecken, om personen är äldre än 100 år så används istället ett plustecken.

De tre näst sista siffrorna innehåller ytterligare information om innehavaren. De talar dels om vart man är född samt att den tredje siffran visar på om det är en man eller kvinna. Jämn siffra står för kvinna och udda siffra står för man.

Den sista siffran är en kontrollsiffra som tas fram genom en uträkning av de nio första siffrorna. Kontrollsiffran bestäms enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2.

Detta sätt att bygga upp ett personnummer med födelsetid och tresiffrigt födelsenummer tillkom 1967 men infördes 1947.  Sveriges sätt att ta fram personnummer är unikt i världen och anses av många vara det mest sofistikerade då det innehåller så mycket information om den tilldelade, till skillnad mot många andra länder som bara anger när eller var man är född.

Nummret tilldelas alla som är folkbokförda och det finns brister med systemet. Ett problem är att det ibland föds fler barn på en dag än vad det finns nummer för området, då löser man problemet med att låna ett ledigt nummer från ett grannområde. Ett annat problem är att Skatteverket har velat ge personnummer i annat syfte än folkbokföring, tex skatteregistrering eller inskrivning i försäkringskassan. Dessa kallas sedan år 2000 för samordningsnummer detta kan man se genom att kolla på siffrorna för födelsedag som då är 60.

På 121.nu visar vi av integritetsskäl inte de fyra sista siffrorna på organisationsnummret om företaget är enskild näringsidkare. Finns det ett legitimt behov av att ta reda på en enskild näringsidkares hela organisationsnummer så går det att göra genom att exempelvis kontakta Skatteverket och fråga.

Mer information om personnummer finns i 18 § folkbokföringslagen (1991:481).