Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Omsättning

Omsättning

En omsättning är värdet på levererade varor eller utförda tjänster inom företagets huvudsakliga affärsidé inklusive eventuella punktskatter, men utan moms. Nettoomsättningen är i princip samma sak som de totala intäkterna från affärsverksamheten och baseras på de prestationer som utförts. Värdet på dessa kan skilja sig både från vad som är fakturerat och vad man fått betalt för. Exempelvis resulterar ett erhållet förskott i intäkt först när varan eller tjänsten är levererad. Ett byggprojekt kan resultera i intäkter i den takt som projektet färdigställs.

På företag som inte är aktiebolag redovisar vi bolagets omsättning endast i storleksklasser.

Omsättningsklasser:

11 - 499 tkr
2500 - 999 tkr
31 000 - 4 999 tkr
45 000 - 9 999 tkr
510 000 - 19 999 tkr
620 000 - 49 999 tkr
750 000 - 99 999 tkr
8100 000 - 499 999 tkr
9500 000 - 999 999 tkr
101 000 000 - 4 999 999 tkr
115 000 000 - 9 999 999 tkr
12> 9 999 999 tkr