Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Nettoomsättning

Värdet på levererade varor eller utförda tjänster inom företagets huvudsakliga affärsidé inklusive eventuella punktskatter, men utan moms.

Nettoomsättningen är i princip samma sak som de totala intäkterna från affärsverksamheten och baseras på de prestationer som utförts. Värdet på dessa kan skilja sig både från vad som är fakturerat och vad man fått betalt för. Exempelvis resulterar ett erhållet förskott i intäkt först när varan eller tjänsten är levererad. Ett byggprojekt kan resultera i intäkter i den takt som projektet färdigställs.