Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Momsgrupp

Momsgrupper

Information när ett företag skall redovisa sin moms. Uppgifterna kommer ifrån Skatteverket. Det finns sex olika typer av momsredovisningar som visas i företagens infosidor:

  • Redovisas månadsvis, <= 40 MSEK
  • Redovisas kvartalsvis, <= 40 MSEK
  • Helårsredovisning, HB max 200 000
  • Redovisar Moms, > 40 MSEK
  • Redovisas i inkomstdeklaration, < 1 MSEK
  • Tillhör ingen momsgrupp hos RSV

Här finns mer information om moms och momsredovisning.