Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Löner till styrelse och VD

Alla ersättningar såsom lön, arvode, bonus och semesterersättning, men inte förmåner som tjänstebil, fri kost eller bostad.