Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Löner till övriga

Alla ersättningar såsom lön, arvode, bonus och semesterersättning, men inte förmåner som tjänstebil, fri kost eller bostad och som inte ingår i beloppen avseende styrelse och VD.