Hjälpavsnitt Företagsregister / Funktionärer / Likvidatorer

Likvidatorer

En likvidator är en verkställande befattning när bolaget har begärts i likvidation. Ersätter styrelsen under likvidationsperioden.