Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Könskvot

Könskvot

Könskvot är den variabeln som procentuellt visar fördelningen på antalet anställda mellan män och kvinnor i ett företag.
Ex. (40% kvinnor, 60% män)