Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Konkurser

Konkurser

En konkurs är när bolaget , enligt konkurslagen , begär sig i konkurs, dvs man kan inte reglera sina skulder, på grund av obestånd.