Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Koncernförhållande

Koncernförhållande

Ett koncernförhållande beskriver om företaget ingår i en svensk eller utländsk koncern. En koncern är med en enkel beskrivning en sammanslutning av företag till en ekonomisk enhet, grundad på moderbolagets aktie- eller röstmajoritet i dotterbolagen. Fastän det engelska ordet "concern" kan betyda företag, är engelskans ord för koncern, group [of companies]. Vårt koncernregister innehåller även information om företagens koncernstrukturer. Läs mer här