Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Kassalikviditet

Visar hur god betalningsberedskapen är. Beräknas som summan av Kassa och bank , kortfristiga fordringar och värdepapper i procent av kortfristiga skulder. Ett värde på minst 100% anses normalt som tillfredställande.