Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Fusion

Fusion

Fusionsplan - en beskrivning över hur två bolag genom fusion ska bli ett
Fusion - är ett förfarande där två bolag genom absorption blir ett, dvs ett bolag går upp i ett annat och försvinner därmed som bolag.
Fusionsstatus -  var i processen bolaget befinner sig i samband med fusion. En fusion tar ca 4-6 månader att genomföra