Hjälpavsnitt Företagsregister / Funktionärer

Funktionärer

Funktionärer är ett "samlingsord" för samtliga personer/företrädare som är registrerade i olika företagsformer.

Exempel på funktionärer i ett aktiebolag är:
- Styrelseordförande
- Styrelseledamot
- Styrelsesuppleant
- Verkställande direktör
- Vice verkställande direktör