Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Företagsrekonstuktion

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstriuktion är ett juridiskt förfarande där bolaget, istället för att försättas i konkurs, genomför en rekonstruktion  för att om möjligt kunna driva verksamheten vidare under andra omständigheter.