Hjälpavsnitt Företagsregister / Funktionärer / Föreståndare

Föreståndare

Föreståndare är ingen formell befattning enligt aktiebolaglagen.