Hjälpavsnitt Företagsregister / Funktionärer / Firmatecknare

Firmatecknare

Firmatecknare är en utsedd person, av styrelsen, att ingå avtal etc för bolagets räkning