Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Fastighetstaxering

Fastighetstaxering

Uppgiften anger om bolaget innehar fastighet med åsatt taxeringsvärde.