Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / F-skatt

F-skatt

Status: Uppgiften visar om företaget är registrerat eller ej i Skatteverkets F-skatteregister.
Registrerad: Uppgiften visar datumet då företaget registrerades för F-skatt.

Varför behövs F-skattsedeln?


F-skattsedel betyder att du är en företagare som själv har hand om inbetalningen av dina preliminära skatter och avgifter. I den preliminära F-skatten ingår kommunalskatt, statlig inkomstskatt och sociala avgifter. Ibland ingår även moms. När du anlitar uppdragstagare och när någon anlitar dig för ett arbete så är förfogandet av F-skattsedel av avgörande betydelse. Din F-skattsedeln fungerar som ett bevis för dina uppdragsgivare att de inte behöver bekosta arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag på ersättningen.

Ifall en uppdragstagare inte har F-skattsedel ska den som betalar ut arbetsersättning i regel innehålla skatt. Det här gäller även om mottagaren har enskild firma, är ett bolag eller är momsregistrerad. Är mottagaren en fysisk person ska förutom detta arbetsgivaravgifter betalas.

Alla som driver näringsverksamhet kan få F-skattsedel

Verksamhet som utövas av en juridisk person, till exempel aktiebolag eller handelsbolag, beskattas i regel alltid som näringsverksamhet. Det går likafullt inte att omvandla löneinkomster till näringsinkomster genom att fakturera dem via ett bolag.

När det rör verksamhet som utövas av en fysisk person ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska räknas som näringsverksamhet. Villkoren är självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Ifall något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället fråga om inkomst av tjänst i form av hobby eller uppdragsinkomster.

Från och med den 1 januari 2009 blev det lättare att få F-skattsedel. Det är tillräckligt med att endast ha en eller ett fåtal uppdragsgivare för att uppfylla kravet för att få F-skattesedel. De nya reglerna innebär även att en företagare som sätter igång sin näringsverksamhet med den tidigare arbetsgivaren som första uppdragsgivare kan skattas som självständig näringsidkare och med detta tilldelas F-skattsedel.

Visa att du har F-skatt

Det är viktigt att vara tydlig med att du har F-skattsedel så att uppdragsgivarna kan känna sig säkra med att du är en seriös företagare som ser till dina inbetalningar av skatter och avgifter.

- Skriv i avtalet eller offerten att du har F-skattsedel.
- Skriv "Innehar F-skattsedel" på samtliga fakturor.
- Ha skattsedeln åtkomlig så att du kan visa upp den när det behövs.
- Har du FA-skatt måste du skriftligen markera att du har F-skattsedel, i annat fall gäller A-skattsedeln.

Namn, adress och organisations- eller personnummer ska finnas med på handlingarna för att uppgiften om F-skatt ska ha effekt. En uppdragsgivare kan även kontakta Skatteverket och få reda på vad för slags skattsedel du har.

Var rädd om F-skattsedeln

Har du erhållit en F-skattsedel är den ett bevis på att du ansvarar för dina skatter. Dina uppdragsgivare kan med säkerhet anlita dig utan risk för att bli ansvariga för dina skatter och avgifter.

Ifall du inte deklarerar eller betalar dina skatter kan din F-skattsedel återkallas, vilket kan medföra problem för dig att få nya uppdrag. Ett stort antal företag anlitar endast uppdragstagare som har F-skatt. Även kreditgivare kan kolla F-skatten i samband med låneansökningar då den visar att man skött sina skattebetalningar.

Ansöka om F-skattsedel

För att ansöka om F-skatt fyller du i en skatte- och avgiftsanmälan.

- Fyll i anmälningsblanketten här.
- Beställ blanketten via Skatteverkets servicetelefon, 020-567 000, direktval 6801, eller
hämta eller beställa den på ett skattekontor. Kontakta Skatteverket för mera hjälp!
- Kontakt.

En tilldelad F-skattsedel har effekt omedelbart. Ifall den som tar emot en arbetsersättning har F-skattsedel antingen när ersättningen fastställs eller när den betalas ut gäller den i det uppdraget. Skulle din F-skatt återkallas är du omedelbart tvungen att ta bort uppgiften från dina fakturor och offerter. F-skattsedeln har dock verkan i de uppdrag du redan fått.