Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Export och import

Export och import

Baserat på uppgifter från Tullverket kan vi ta fram företag som bedriver handel med andra länder, vilka redovisas i grupperade landområden. Dessutom finns information om export- och importomsättning som redovisas i storleksklasser.