Hjälpavsnitt Företagsregister / Funktionärer / Exekutiva befattningar

Exekutiva befattningar

En exekutiv befattning är en verkställande befattning.