Hjälpavsnitt Företagsregister / Funktionärer / Exekutiva befattningar - solidinfo.se

Hjälpavsnitt Företagsregister / Funktionärer / Exekutiva befattningar

Exekutiva befattningar

En exekutiv befattning är en verkställande befattning.