Hjälpavsnitt Företagsregister / Funktionärer / Bolagsmän

Bolagsmän

Bolagsmän avser handelsbolag och som svarar för förpliktelser som ingås i denna bolagsform. Bolagsmän kan vara fullständigt eller begränsat ansvariga.