Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Bolag registrerat

Bolag registrerat

Anger bolagets ursprungliga registreringsdatum. Bolaget är bildat när samtliga stiftare skrivit under stilftelseurkunden. Men bolaget blir inte en juridisk person och får inte sitt organisationsnummer förrän det är registrerat av Bolagsverket. Ett registrerat bolag är därför ett bolag som blivit en egen juridisk person med ett 12-siffrigt organisationsnummer.

För juridisk person -  16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror) 
För fysisk person - sekelsiffror ( 18-/19-/20-) + personnummer (10 siffror)