Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Bolag bildat

Bolag bildat

Dagen för undertecknandet av stiftelseurkunden som är stiftarnas dokument vid starten av bolaget.