Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Beviljad checkräkningskredit - solidinfo.se

Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Beviljad checkräkningskredit

Den del som företaget hittills nyttjat av beviljad kredit och som redovisas som skuld i balansräkningen.