Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Bemyndigande

Bemyndigande

Ge fullmakt att företräda bolaget i vissa avseende.