Hjälpavsnitt Företagsregister / Ekonomisk information / Balansräkning

Balansräkningen är uppställd med två tabeller med samma slutsumma – tabellerna balanserar. Den ena tabellen (tillgångssidan) visar värdet på det som företaget äger. Den andra tabellen (eget kapital och skulder), visar hur tillgångarna är finansierade.

Börsföretag (företag som följer IFRS) kan ha en något avvikande indelning av tillgångar och skulder. På några punkter definieras också balansposterna lite annorlunda än i svenska regler.