Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Ägarförhållande - solidinfo.se

Hjälpavsnitt Företagsregister / Grunddata / Ägarförhållande

Ägarförhållande

Ägarförhållande beskriver om företaget t.ex. är börsnoterat och i sådana fall vilken börs. En förening anges t.ex. också som "ej aktiebolag" och ett icke börsnoterat företag som "privat, ej börsnoterat". Se börsnoterade företag.