Zensum AB

Orgnr: 556953-5742

Exekutiva

Styrelse

Tillsyn

  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB orgnr. 556029-6740 STOCKHOLM
    Revisor - Aktiv i 23891 bolag
  • Algotsson, Daniel Kenny Martin (37 år) - 1982-04-07 BROMMA
    Huvudansvarig revisor - Aktiv i 145 bolag

Firmatecknare


Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
-ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder