UPPSALA UNIVERSITET

UPPSALA UNIVERSITET

Orgnr: 202100-2932

Aktiva Adresser (118)

UPPSALA UNIVERSITET, UPPSALA UNIVERSITET ERKENLABORATORI Norr malma 4200, Norrtälje Kallas även Erkenlaboratoriet
UPPSALA UNIVERSITET  ( Huvudkontor ) S:t olofsgatan 10 a-b, Uppsala Kallas även Uppsala universitet
UPPSALA UNIVERSITET, AVDELNING FÖR VETENSKAPSHISTORIA Thunbergsvägen 3 p, Uppsala Kallas även SCAS/Swedish Collegium for Advanced Study/Kollegiet för avancerade studier
UPPSALA UNIVERSITET, CENTRUM FÖR HANDIKAPPSFORSKNING Dag hammarskjölds väg 14 b, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, DATALOGI Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, DATORTEKNIK Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, EKONOMIKUM Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, ENGELSKA INST Thunbergsvägen 3 l, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, ENHETEN FÖR IT STÖD Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGSUTV Dag hammarskjölds väg 60, Uppsala Kallas även Foskarpatent i Uppsala AB
UPPSALA UNIVERSITET, FARMACEUTISK BIOKEMI AVD F Husargatan 3, Uppsala Kallas även Farmaceutiska Fakultetens Studievägledning
UPPSALA UNIVERSITET, FARMACEUTISK BIOVETENSKAP DEL Husargatan 3, Uppsala Kallas även Farmaceutiska Fakultetens Studievägledning
UPPSALA UNIVERSITET, FOLKHÄLSO OCH VÅRDVETENSKAP DEL 1 Dag hammarskjölds väg 14 b, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, FYSISKA INSTITUTIONEN Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, GEOVETENSKAPER Villavägen 16, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, INST F HANDELSRÄTT Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, INST F MATERIALKEMI Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, INST F NORDISKA SPRÅK Thunbergsvägen 3 l, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, INST F PSYKOLOGI Trädgårdsgatan 20, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, INST FÖR MUSIKVETENSKAP Thunbergsvägen 3 h, Uppsala Kallas även SCAS/Swedish Collegium for Advanced Study/Kollegiet för avancerade studier
UPPSALA UNIVERSITET, INSTITUTION FÖR LINGVISTIK OCH FILOLOGI Thunbergsvägen 3 h, Uppsala Kallas även SCAS/Swedish Collegium for Advanced Study/Kollegiet för avancerade studier
UPPSALA UNIVERSITET, INSTITUTIONEN FÖR GENETIK OCH PATOLOGI Dag hammarskjölds väg 20, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, INSTITUTIONEN FÖR KULTURANTROPOLOGI OCH ETNOLOGI Thunbergsvägen 3 h, Uppsala Kallas även SCAS/Swedish Collegium for Advanced Study/Kollegiet för avancerade studier
UPPSALA UNIVERSITET, INSTITUTIONEN FÖR MODERNA SPRÅK Thunbergsvägen 3 l, Uppsala Kallas även SCAS/Swedish Collegium for Advanced Study/Kollegiet för avancerade studier
UPPSALA UNIVERSITET, INTERNATIONAL SCIENCE PROGRAMS Dag hammarskjölds väg 31, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, KIR VETENSKAPER OCH RÄTTSMEDICIN Dag hammarskjölds väg 17, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, KOLLEGIET FÖR SAMHÄLLSFORSKNING Thunbergsvägen 2, Uppsala Kallas även SCAS/Swedish Collegium for Advanced Study/Kollegiet för avancerade studier
UPPSALA UNIVERSITET, KULTURGEOGRAFISKA INST Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, MED VETENSKAPER OCH KLIN VIROLOGI Dag hammarskjölds väg 17, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, MOR ENHETEN Dag hammarskjölds väg 31, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, MUSEUM GUSTAVIANUM Akademigatan 3, Uppsala Kallas även Museum Gustavianum
UPPSALA UNIVERSITET, NEUROVETENSKAP DEL 1 BMC Husargatan 3, Uppsala Kallas även BMC-biblioteket
UPPSALA UNIVERSITET, NEUROVETENSKAP DEL 2 BMC Husargatan 3, Uppsala Kallas även BMC-biblioteket
UPPSALA UNIVERSITET, ONKOLOGI RADIOLOGI KLIN IMM RUDBECK Dag hammarskjölds väg 20, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, ORGANISMBIOLOGI Norbyvägen 18 a, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, RUDBECKLABORATORIET Dag hammarskjölds väg 20, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, SEKRETARIATET FÖR KOMPETENSUTVECKLING Dag hammarskjölds väg 10 b, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, SEM FÖR NORDISK NAMNFORSKNING Dag hammarskjölds väg 19, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, SOCIOLOGISKA INST Thunbergsvägen 3, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Valvgatan 4, Uppsala Kallas även Statsvetenskapliga institutionen
UPPSALA UNIVERSITET, SYSTEMTEKNIK Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, TANDEMLABORATORIET Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, TEKNISK DATABEHANDLING Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, UCR UPPSALA KLINISKT FORSKNINGS CENTRUM Dag hammarskjölds väg 50 a, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Dag hammarskjölds väg 1, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, UNIVERSITETSTRYCKERIET Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, UTH KANSLIET Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, YTBIOTEKNIK Husargatan 3, Uppsala

Inaktiva Adresser (26)

UPPSALA UNIVERSITET, KLUBBANS BIOLOGISKA STATION Rödbergsviksvägen 5, Fiskebäckskil Kallas även Klubbans Biologiska Station
UPPSALA UNIVERSITET, EKOLOGISKA FORSKNINGSSTATIONEN Ölands skogsby 6280, Färjestaden
UPPSALA UNIVERSITET, FUMS Thunbergsvägen 3 l, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, KLINISK PRÖVNING AV LIVSMEDEL Dag hammarskjölds väg 10 b, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, LINNÉS HAMMARBY Linnés hammarby, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, MED VETENSKAPER OCH KLIN BAKTERIOLOGI Dag hammarskjölds väg 17, Uppsala Kallas även Uppsala Universitetsbibliotek
UPPSALA UNIVERSITET, MED VETENSKAPER OCH NUTRITION Dag hammarskjölds väg 21, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, NEUROVETENSKAP DEL 1 BMC Husargatan 3, Uppsala Kallas även BMC-biblioteket
UPPSALA UNIVERSITET, RITUNDERVISNING Slottet ingång h:o, Uppsala
UPPSALA UNIVERSITET, SV INST FÖR NORDAMERIKASTUDIER Thunbergsvägen 3 l, Uppsala Kallas även SCAS/Swedish Collegium for Advanced Study/Kollegiet för avancerade studier