Tikkurila Sverige ABÄven kallat Tikkurila Fasad

Orgnr: 556001-8300

Styrelse

Tillsyn

Övriga

Firmatecknare


Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
-ledamöterna
Firman tecknas i förening av
-externa firmatecknarna