Tikkurila Sverige ABÄven kallat Tikkurila Fasad

Orgnr: 556001-8300

Transaktioner till Tikkurila Sverige AB

Positiva siffror är pengar som betalats ut från myndigheter till Tikkurila Sverige AB.
Summa belopp: 61,08 kkr 5 transaktioner
Största transaktion: Fortifikationsverket (2012-06-21) 45 294 kr
Största kund: Fortifikationsverket 60,09 kkr
Vanligaste område: Övriga varor, utgifter, utomstatliga
Ovanstående siffror är en summering på det valda året.


Myndighet Summa
Fortifikationsverket, Sök 4 transaktioner 60,09 kkr
Kriminalvården, Sök 1 transaktioner 983,00 kr